การดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อเราเป็นโควิด 19

การดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อเราเป็นโควิด 19

การดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อเราเป็นโควิด 19

การดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อเราเป็นโควิด 19 เป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องรู้เอาไว้เลย เพราะบอกเลยว่าการดูแลสัตว์เลี้ยงในช่วงนี้เอง หลายๆคนอาจจะไม่สะดวกด้วยเหตุผลต่างๆ รวมถึงการป่วยเป็นโควิด19 ดังนั้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เราก็ต้องเตรียมพร้อมนการรับมือในทุกๆสถานการณ์ให้ได้ด้วยเช่นกัน

กรณีแรก ผู้เลี้ยงอยู่ในกรุ๊ปเสี่ยงและก็จำต้องกักบริเวณ 14 วัน ผู้เลี้ยงเองก็สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงได้ตามเดิม แม้กระนั้นอย่าพึ่งจะกอดหรือพาไปนอนด้วย หรืออาจจะให้คนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวรับสัตว์เลี้ยงไปดูแลแทน และก็ควรจะสวมถุงมือ หน้ากากอนามัย รวมทั้งล้างมือข้างหลังการสัมผัสทุกหน

ถ้าสัตว์เลี้ยงมีลักษณะอาการเจ็บไข้ไม่ร้ายแรง ให้โทร. ขอความเห็นจากสัตวแพทย์ แม้กระนั้นถ้าสัตว์เลี้ยงมีลักษณะอาการเจ็บป่วยร้ายแรง ให้แจ้งสถานพยาบาลหรือโรงหมอสัตว์ แล้วก็ให้เพื่อนพ้องหรือเครือญาติพาไปรับการดูแลรักษา

การดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อเราเป็นโควิด 19

ผู้เลี้ยงเองมีสัตว์เลี้ยงติดโรคโควิด 19 แม้กระนั้นมีสมาชิกในบ้านไม่ติดโรค ผู้เลี้ยงนั้นไม่สมควรสัมผัสสัตว์เลี้ยง เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ขยายไปยังสัตว์เลี้ยง

ห้ามนำยาที่ใข้เพื่อการฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์มามาอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยง แม้กระนั้นให้ใช้ยาสระผมอาบน้ำให้สัตว์เลี้ยงตามเดิม

ให้คนที่อาศัยอยู่ภายในครอบครัวดูแลสัตว์เลี้ยงแทน แม้กระนั้นอย่าพึ่งกอดหรือพาสัตว์เลี้ยงไปนอนด้วย และไม่ควรจะให้สัตว์เลี้ยงเลียมือ

ถ้าหากสัตว์เลี้ยงมีลักษณะอาการเจ็บไข้ไม่ร้ายแรง ให้โทร. ขอความเห็นจากสัตวแพทย์ แต่ว่าถ้าหากสัตว์เลี้ยงมีลักษณะอาการเจ็บไข้ร้ายแรง ให้แจ้งสถานพยาบาลหรือโรงหมอสัตว์ แล้วก็ให้สหายหรือพี่น้องพาไปรับการดูแลรักษา

การดูแลสัตว์เลี้ยงเมื่อเราเป็นโควิด 19

ผู้เลี้ยงติดเชื้อโรคโควิด 19 รวมทั้งอยู่ตามลำพังคนเดียว ไม่สมควรสัมผัสสัตว์เลี้ยง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปไปสู่สัตว์เลี้ยง ให้พี่น้องหรือสหายดูแลสัตว์เลี้ยงแทน ถ้าเกิดผู้เลี้ยงจะต้องเข้ารับการดูแลและรักษาที่โรงหมอ เพื่อหลบหลีกการเปลี่ยนที่สถานที่ของสัตว์เลี้ยง โดยใส่ถุงมือแล้วก็หน้ากากอนามัย

แม้ไม่สามารถที่จะหาคนดูแลแทนได้ ให้ติดต่อสถานพยาบาลหรือโรงหมอสัตว์ที่พร้อมรับฝากสัตว์เลี้ยง ดังนี้ ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่บอกว่าสัตว์เลี้ยง ดังเช่นว่า หมา สามารถกระจายเชื้อโควิด 19 สู่คนได้ ควรจะประพฤติตามข้อเสนอและไม่ควรจะละทิ้งสัตว์เลี้ยง

อ่านเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม