คำถามคาใจเกี่ยวกับ COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง

คำถามคาใจเกี่ยวกับ COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง

คำถามคาใจเกี่ยวกับ COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง

คำถามคาใจเกี่ยวกับ COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง

COVID-19 แพร่จากคนสู่สัตว์เลี้ยงได้ไหม ?
เพราะเหตุว่า COVID-19 เป็นโรคที่เกิดขึ้นใหม่ เวลานี้จะยังไม่เป็นผลศึกษาค้นคว้ารับรองออกมาอย่างเป็นทางการว่า สัตว์เลี้ยงติดโรคโคโรนาเชื้อไวรัส สายพันธุ์ใหม่ ได้ 

  • นอกจากในประเทศฮ่องกงที่เคยมีข่าวสารออกมาว่า เจอหมาติด COVID-19 จากคนที่มีลักษณะเจ็บป่วย ซึ่งนับว่าเป็นทีแรกที่มีการติดโรคจากคนสู่สัตว์เลี้ยง โดยส่งผลการตรวจว่า หมาตัวดังที่กล่าวถึงแล้วมีเชื้อไวรัสจริง 
  • แต่ว่ามีจำนวนต่ำ ก็เลยไม่มีการแสดงอาการ และไม่เป็นพาหะแพร่ระบาดไปสู่คน แต่ว่าแม้กระนั้นกรณีดังที่กล่าวถึงแล้วนั้นก็อยู่ในระหว่างการศึกษาและทำการติดตามผลเพิ่ม
คำถามคาใจเกี่ยวกับ COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง

แนวทางคุ้มครองป้องกัน COVID-19 ติดสัตว์เลี้ยง
เพื่อความไม่ประมาทสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยง ทางกรมปศุสัตว์ให้คำปรึกษากับผู้ครอบครองสัตว์เลี้ยงว่า ควรจะล้างมือให้สะอาดทุกหน อีกทั้งก่อนแล้วก็ข้างหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยง นอกเหนือจากที่จะช่วยกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 

ยังช่วยป้องกันภัยจากเชื้อแบคทีเรียอื่นๆที่แพร่จากสัตว์เลี้ยงสู่คนได้ด้วย ดังเช่นว่า อี-โคไลและก็ซัมโมเนลล่า ทั้งยังหมั่นรักษาความสะอาดบิรเวณที่อยู่ของสัตว์เลี้ยงเสมอ สำหรับคนที่ติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 

ควรจะเลี่ยงสัมผัสกับสัตว์เลี้ยงโดยตรงจะดีเยี่ยมที่สุด แม้กระนั้นขณะใดก็ตามที่สัตว์เลี้ยงมีลักษณะซึม อ้วก ไม่อยากอาหาร หายใจไม่สะดวก ควรจะพาไปพบสัตวแพทย์และก็แยกสัตว์เลี้ยงที่ติดเชื้อโรคออกมาจากตัวอื่นๆในทันที

ถึงแม้สัตว์เลี้ยงจะไม่เป็นพาหะและไม่แพร่ระบาดโคโรนาเชื้อไวรัสสู่คน แม้กระนั้นพวกเราก็ควรเอาใจใส่เรื่องความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะอยู่เป็นประจำ โดยผู้ครอบครองทุกคนควรจะดูแลสัตว์เลี้ยงให้ถูก ถูกสุขลักษณะ 

คำถามคาใจเกี่ยวกับ COVID-19 กับสัตว์เลี้ยง

เพื่อช่วยคุ้มครองป้องกันโรคติดต่อต่างๆนอกจากนั้นผู้ครอบครองยังควรจะล้างมือให้สะอาดอีกทั้งก่อนรวมทั้งข้างหลังสัมผัสสัตว์เลี้ยงทุกหน เพื่อช่วยคุ้มครองป้องกันเชื้อโรค เชื้อไวรัส จากคนไปสู่สัตว์เลี้ยง รวมทั้งคุ้มครองปกป้องเชื้อโรค เชื้อแบคทีเรีย เป็นต้นว่า อีโคไลและก็ซัลโมเนลล่า จากสัตว์เลี้ยงมาสู่คน

ถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการ ไม่ร้ายแรง และไม่แพร่ระบาด แต่ว่าก็อย่าทำให้สัตว์เลี้ยงที่พวกเรารักติดเชื้อโรคโคโรนาเชื้อไวรัสจะยอดเยี่ยม ดังนั้นนอกเหนือจากการดูแลตนเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัย รับประทานร้อน แล้วก็ล้างมือแล้ว ก่อนที่จะเล่นกับหมา แมว หรือสัตว์เลี้ยงที่บ้าน

อ่านเรื่องอื่น ๆ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม