ทำความสะอาดขน โดยแปรงอย่างง่าย

ทำความสะอาดขน โดยแปรงอย่างง่าย ถึงผู้ครอบครองหรือเจ้าของส่วนใหญ่จะเข้าใจกันดีว่า แมวจะสามารถชำระล้างตนเองได้โดยการใช้ลิ้นเลียขน 

admin2

26 กรกฎาคม 2021