โรคติดจากสัตว์เลี้ยงสู่คน อันตรายที่ต้องระวัง

โรคติดจากสัตว์เลี้ยงสู่คน อันตรายที่ต้องระวัง ปัจจุบันนี้ โรคติดจากสัตว์เลี้ยงสู่คน (zoonosis) เป็นภัยรุกรามที่ใกล้ตัวเรามากมาย มีการตรวจ

admin2

26 กรกฎาคม 2021