อาการลมชัก ในสัตว์เลี้ยง 

อาการลมชัก ในสัตว์เลี้ยง  ต้องบอกเลยว่าสำหรับภาวะหรืออาการลมชักนั้น เรียกได้ว่าไม่ได้เกิดเพียงขึ้นแค่กับมนุษย์เพียงเท่านั้น และสำหรับสัตว์

admin2

22 เมษายน 2022