“เหลืองหางขาว” ไก่ชน

“เหลืองหางขาว” ไก่ชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ไก่” เป็นสัตว์ที่ผูกพันกับสังคมไทยทุกชนชั้น ยิ่งเฉพาะ ” ไก่ชน ” เรียกว่าได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เฉกเช่นสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

admin2

26 กรกฎาคม 2021